Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016 (IX.14.) önkormányzati rendelete

a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 5/2015. (II.25.) rendelete módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 14- 2016. 09. 14

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 5/2015. (I. 21.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


 1. § A Rendelet 2. § a) pontja módosul az alábbiak szerint: törlésre kerül a „szövetség” kifejezés és kiegészítésre kerül az „alapítvány” szóval.
 2. § A Rendelet 2. a) pontja kiegészítésre kerül „6. § a)-c) pontja”
 3. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése kiegészítésre kerül a következők szerint: „ha jelen rendelet 2. § a)-b) pontjában meghatározottak szerint jött létre és működik.
 4. § A Rendelet 5. § (2) bekezdése módosításra kerül a következő szerint: „A civil szervezetek támogatásának rendje:
 1. Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) minden év költségvetési rendeletében határozza meg a civil szervezetek támogatására felhasználható összeget.
 2. A Képviselő-testület minden év február 20-ig közzéteszi a civil szervezetek támogatásáról szóló felhívását.
 3. A civil szervezetek programjaik megvalósításának támogatása érdekében pályázatot nyújthatnak be minden év március 31-ig a Képviselő-testülethez.
 4. A Képviselő-testület a pályázat benyújtásának határidejét követő 8 napon belül, de legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejét követő első Képviselő-testületi ülésén dönt a pályázatok támogatásáról, illetve elutasításáról.
 5. A döntést követő 8 napon belül értesítést küld a civil szervezetek számára a Képviselő-testület a döntésről és a támogatott civil szervezetekkel támogatási szerződést köt.
 6. A civil szervezetek jelen rendelet 4. pontjában meghatározottak szerint köteles elszámolni a támogatás összegével a tárgyévet követő január 31-ig.
 1. § A Rendelet 5. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „támogatási kérelem” helyett „pályázat”, „űrlap” helyett „adatlap”.
 2. § A Rendelet 5. § (4) bekezdése a következő szerint módosul: „a támogatási kérelemhez” helyett „az adatlaphoz”.
 3. § A Rendelet 5. §-a kiegészítésre kerül az (5) bekezdéssel „Civil társaság esetén a polgári jogi szerződést”
 4. § E rendelet 2016. szeptember 14. napján lép hatályba és 2016. szeptember 15-én hatályát veszti.