Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016.(XII.1.)önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

Hatályos: 2024. 03. 29

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016.(XII.1.)önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

2024.03.29.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Vokány község közigazgatási területe az orvosi, valamint védőnői tevékenység szempontjából

a) egy háziorvosi körzetre (felnőtt és gyermek);

b) egy fogorvosi körzetre;

c) és egy védőnői körzetre terjed ki.

(2) A vokányi vegyes háziorvosi körzet (felnőtt és gyermek) ellátási területe kiterjed Vokány teljes közigazgatási területére.

(3) Az újpetrei székhelyű fogorvosi körzet ellátási területe Vokány közigazgatási területén túl kiterjed Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendeletében meghatározott területre, településre is.

(4) A vokányi védőnői körzet ellátási területe Vokány közigazgatási területén túl kiterjed Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendeletében meghatározott területre is.

(5) Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll. A szolgáltatást az illetékes oktatási intézmény biztosítja.

(6)1 Vokány község közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet vonatkozásában egy fogorvosi körzetet alkot, mely ellátást az önkormányzat megállapodás alapján biztosítja.

2. § (1) A háziorvosi szolgálat székhelye Vokány, Kossuth utca 96., telephelye: Kistótfalu, Bem apó utca 1.

(2) A fogorvosi körzet székhelye: Újpetre, Kossuth utca 166.

(3) A védőnői szolgálat székhelye: Vokány, Kossuth utca 86.

(4) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás székhelye a Siklós, Baross utca 6. szám alatt található hétközi, hétvégi ügyeleti rendelő.

(5)2 A fogorvosi ügyeleti körzet székhelye: 7773. Villány, Oportó utca 3.

3. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) A jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi körzet kialakításáról szóló 7/2002.(VI.20.) önkormányzati rendelete és a védőnői körzet megállapításáról szóló 6/2016.(IV.21.) önkormányzati rendelete.

1

Az 1. § (6) bekezdését a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

2

A 2. § (5) bekezdését a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.