Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016 (IX.28.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2023. 09. 02

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016 (IX.28.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

2023.09.02.

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §1 A rendelet hatálya kiterjed Balatonmagyaród község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, valamint az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra.

Az alapellátás körzetei

2. § (1) A háziorvosi alapellátás biztosítása érdekében Balatonmagyaród község közigazgatási területe Zalakomár nagyközség I. számú háziorvosi körzetéhez csatlakozik, amely vegyes körzetként ellátja a házi gyermekorvosi feladatokat is.

(2) Balatonmagyaród községben a háziorvosi ellátást külön megállapodás alapján Zalakomár I. számú háziorvosi körzetének orvosa biztosítja.

(3) a) A háziorvosi körzet zalakomári székhelye: 8751 Zalakomár, Árpád u. 14.

b) A háziorvosi körzet balatonmagyaródi fióktelepének (rendelőjének) címe: 8753 Balatonmagyaród, Petőfi u. 112.

3. § (1) Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátást az önkormányzat társulási megállapodás keretében látja el.

(2) Az orvosi ügyeleti ellátás székhelye: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 1.

4. §2

5. § (1) A fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében Balatonmagyaród község közigazgatási területe Zalakomár nagyközség fogorvosi körzetéhez csatlakozik.

(2) Balatonmagyaród községben a fogorvosi ellátást külön megállapodás alapján Zalakomár fogorvosi körzetének fogorvosa biztosítja.

(3) A fogorvosi körzet zalakomári székhelye: 8751 Zalakomár, Árpád u. 14.

6. § (1) Az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi sürgősségi ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási megállapodás keretében látja el.

(2) A fogorvosi sürgősségi ellátás (hétvégén és ünnepnapokon) ügyelet székhelye: 8800 Nagykanizsa, Szent Imre u. 1.

7. § (1) Az iskola-egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében Balatonmagyaród község közigazgatási területe Zalakaros város iskola-egészségügyi körzetéhez csatlakozik.

(2) Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 8749 Zalakaros, Liget utca 28. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.

Záró rendelkezések

8. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a háziorvosi körzetekről szóló 5/2002. (VI. 13.) önkormányzati rendelet.

1

Az 1. § a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. §-t a Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.