Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2016. 10. 26- 2023. 01. 31

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sopronnémeti község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.

2. §      (1) Sopronnémeti Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe a 9312 Szilsárkány, Fő u. 41. szám alatti székhellyel működő vegyes háziorvosi körzethez tartozik. 

(2) Az Önkormányzat a háziorvosi, házi gyermekorvosi feladat ellátását közreműködői szerződés keretében biztosítja a Quicksave Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság megbízásával. (A Bt. székhelye: 9300 Csorna, Andrássy u. 24/A.2.)

3. §      (1) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladatellátási szerződés keretében biztosítja a Csorna Vidéki Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által.

            (2) Az ügyeleti ellátás székhelye: 9300 Csorna, Soproni út 64. Margit Kórház

4. §      (1) Sopronnémeti Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe a 9312 Szilsárkány, Fő u. 41. szám alatti székhellyel működő védőnői körzethez tartozik.

(2) Az Önkormányzat a védőnői feladatok ellátását a Szilsárkány Község Önkormányzatával kötött megállapodás keretén belül biztosítja.

5. §      (1) Sopronnémeti Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe a 9325 Szil, Hunyadi tér 3. szám alatti székhellyel működő fogorvosi körzethez tartozik.

            (2) Az Önkormányzat a feladat ellátását a Szil Község Önkormányzata gesztorságával kötött megállapodáson belül biztosítja a CANA-DENT Fogorvosi Bt. megbízásával.

            (A Bt. székhelye: 9300 Csorna, Laky Döme u. 4.)

6. §      (1) A fogorvosi sürgősségi ügyeleti ellátás székhelye: Győr, Liezen-Mayer u. 57.

            (2) Az ellátás biztosítására az Önkormányzat feladatellátási szerződést kötött az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel (Székhely: Győr, Kálóczy tér 9-11.

7. §      Az iskola-egészségügyi ellátást az Önkormányzat a következő oktatási intézménybe járó tanulók után biztosítja:

            a) Király Iván Általános Iskola (9321 Farád, Győri út 27.)

            b) Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (9326 Szil, Dózsa György u. 1.)

            c) Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (9300 Csorna, Árpád u. 2.)

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sopronnémeti, 2016-10-24


Bognár Sándor                                                                      Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                          jegyző