Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2021. 12. 23

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

2021.12.23.

Hangony község Önkormányzatának Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Hangony község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.

Az alapellátás körzetei

2. § Hangony község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy vegyes háziorvosi körzetet alkot. A vegyes háziorvosi körzet Hangony község teljes közigazgatási területére terjed ki.

3. § 1. Hangony község területe Ózd II. körzettel alkot egy fogorvosi körzetet.

2. A körzet székhelytelepülése Ózd város.

4. § Hangony Község Önkormányzat képviselő-testülete az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az Ózd Többcélú Társulás keretében a társulási megállapodás alapján biztosítja.

5. § Hangony község Önkormányzat teljes területe egy védőnői körzetet alkot. A védőnői körzet Hangony község teljes közigazgatási területére terjed ki.

6. §1 Az iskola-egészségügyi ellátást a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásával biztosítja az Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulói, illetve óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára.

1

A 6. § a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.