Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

Az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Hatályos: 2016. 09. 16- 2022. 08. 04

VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

15/2016. (IX.15.) önkormányzati rendelete

Az egészségügyi alapellátások körzeteiről


Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXIII. törvény 5.§. (1) bekezdéseinek, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2.§. (2) bekezdésének rendelkezései alapján az alapellátás keretében nyújtandó egészségügyi alapellátásról és körzetének kialakításáról– a következőket rendeli el:

A rendelet célja


1.§.

E rendelet célja, hogy Vaja Város Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) közigazgatási területén – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglaltakkal összhangban – az egészségügyről szóló 2015. évi CXIII. törvényben meghatározott egészségügyi alapellátási feladatát a betegellátás színvonalának emelése érdekében teljes körűen biztosítsa.


A rendelet hatálya

2.§.


A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátást végző – háziorvos, fogorvos, területi védőnő, valamint az ügyeleti ellátást biztosító – szolgáltatókra.


3.§.

Az egészségügyi alapellátási körzet székhelye Vaja, Damjanich u. 65.


4.§.


A felnőtt háziorvosi körzetek rendelőjének címét és a körzetekhez tartozó utcák neveit az 1. melléklet tartalmazza:

5.§.


Fogászati ellátás körzet címe, körzethez tartozó terület

Vaja, Damjanich u. 65.

Vaja Város közigazgatási területe, Őr község közigazgatási területe, Rohod község közigazgatási területe

6.§.

Iskola-egészségügyi és ifjúság-egészségügyi valamint iskolai védőnői ellátás körzete, címe, körzethez tartozó terület

A feladatot ellátó orvos: Dr. Birtók Mihály

A feladatot ellátó orvos: Dr. Komoróczy Károly

Tavirózsa Óvoda Vaja, Damjanich u. 50-52.

Molnár Mátyás Általános Iskola Vaja, Leiningen u. 1.7.§.


Védőnői ellátás körzet címét, körzethez tartozó terület megnevezését a 2. melléklet tartalmazza:8.§.


Vaja Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátását a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátás Intézmények Mátészalka, Szalkay L. u. 2/a, telephelye: Mátészalka, Kölcsey tér 2. biztosítja.


10.§.


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyidejűleg Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.Tisza Sándor                 ­                                      Tisza Erika

Polgármester                                                           jegyző
Kihirdetve: 2016. szeptember 16.


Tisza Erika

 jegyző1.melléklet


1.szám Felnőtt háziorvosi körzet

         Vaja, Damjanich u. 65.

Damjanich u., Őri u., Nagys J. u., Kert u., Kert köz., Ady E., Pöltenberg u., Vay Á. u., Török I.  u., Vécsey K. u., József A. u., Árok u., Leiningen u., Rákóczi u., Móra F. u.; Móricz Zs. u.; Görgős u.


2. szám Felnőtt háziorvosi körzet

         Vaja, Damjanich u. 65.

Lahner Gy. u., Arany J. u., Tulipán u.,Tompa M., Petőfi u., Jókai u., Kiss E., Dessewffy u., Schweidel u., Lázár V., Aulich u., Knézich u., Nyírfa u., Nyárfa köz., Hársfa u., Kossuth u., Gyár u.,


2. melléklet
1. Körzet Védőnő neve: Székely-Tóth Nikoletta

Lahner Gy. Utca 1-25, 2-18; Damjanich utca; Őri u; Nagys. J.u; Kert u.; Ady E. u; Vay Á. u.; Török u.; Vécsey u.; József A. u; Árok u.; Leiningen u. ; Rákóczi u. Kossuth u.; Gyár u.; Görgős u.; Tópart, Pöltemberg


2. Körzet Védőnő neve: Tiszáné Király Ildikó

Móra F. u.; Móricz Zs.u.; Hársfa u.; Nyírfa u.; Nyárfa köz; Schweidel u. ; Dessewffy u. ; Kiss E. u.; Jókai u.; Tompa M.u.; Petőfi u.; Tulipán u. ; Lázár u.; Aulich u.; Knézich u.; Lahner u. 20-78, 27-65