Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 16/2016. (XII.14.) önkormányzati Rendelete

Mártély Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi szabályairól szóló 1/2016 (II.15.) ÖR rendelet (továbbiakban: R.) 6. sz. módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 14- 2016. 12. 15

Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 16/2016. (XII.14.) önkormányzati Rendelete

Mártély Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi szabályairól szóló 1/2016 (II.15.) ÖR rendelet (továbbiakban: R.) 6. sz. módosításáról

2016.12.14.

Mártély Község Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Mártély Község Önkormányzat Képviselőtestülete a R. 3. §-ának (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 421 607 e Ft-ban

kiadási főösszegét 421 607 e Ft-ban

állapítja meg.

2. § (1) A R. 4. §. 1-4. és 6. bekezdései és azonos számú mellékletei az alábbiak szerint változnak:

(1) bekezdésének 1. számú melléklete helyébe, e rendelet 1. számú –

(2) bekezdésének 2. számú melléklete helyébe, e rendelet 2. számú –

(3) bekezdésének 3. számú melléklete helyébe, e rendelet 3.számú –

(4) bekezdésének 4. számú melléklete helyébe, e rendelet 4. számú –

(5) bekezdésének 5. számú melléklete helyébe, e rendelet 5. számú –

(10) bekezdésének 10. számú melléklete helyébe, e rendelet 10. számú –

melléklete lép.
(2) A R. 6-9. és 11. melléklete változatlan tartalommal van hatályban.

3. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

10. melléklet