Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (VII.5.) önkormányzati rendelete

a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 07. 06 - 2016. 09. 30

2.§


A Rendelet 13. § b) pontja az alábbiak szerint módosul:


„b) Parkolásüzemeltető: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A.§-ában meghatározott, a hozzájárulások kiadásának feladataival megbízott gazdasági társaság, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 100 %-os tulajdonában lévő FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.”