Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016.(VIII.19.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 18 - 2016. 09. 19

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő – testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 21/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a az alábbi 4. ponttal egészül ki.


4. forduló: A 4,8 m³ nagyságú tartállyal rendelkező járműnek a háztartási szennyvíz begyűjtésétől, szállításától, a leadási helyig megtett útja.”

2. § A R. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„13. § (3) A Mellékletben meghatározott egységnyi díjtétel a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz egy egységére eső begyűjtési díja (Forduló/4,8 m³).”

3. § A R. 14 §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:


„13. § (4) A fizetendő közszolgáltatási díj az egy egységre eső díj és a fordulók számának szorzata.”

4. § A R. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

Záró rendelkezések


5. § Ez a rendelet 2016. szeptember 18-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Mellékletek