Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016 (IV.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásáról

Hatályos: 2016. 04. 14 - 2019. 10. 30

Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Az önkormányzati képviselőt természetbeni juttatásként havi ötezer forint értékű Erzsébet utalvány illeti meg.


2. §  A rendelet a kihirdetését követő  harmadik napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január hó 1. napjától kell alkalmazni.


Gulyás János  sk.                                                                                                             Antal Mária  sk.

 polgármester                                                                                                                            jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet 2016. április hó 11. napján kihirdetésre került.
                                                                                                                                  Antal Mária sk.

                                                                                                                                              jegyző