Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2016 (VIII.25.) önkormányzati rendelete

A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 35/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 08. 26- 2016. 08. 30

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


20/2016. (VIII. 25.) önkormányzati rendeleteA közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 35/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 35/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 35/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) I. fejezet 10. Településképi kötelezés alcíme hatályát veszti.


2.§ A Rendelet 16. §-a hatályát veszti.

             

3. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő ötödik napon hatályát veszti.Sárbogárd, 2016. augusztus 12.
                                 Dr. Sükösd Tamás                   Demeterné Dr. Venicz Anita

                                      polgármester                                          jegyző

                                               

                                                                                                                                Kihirdetve: 2016. augusztus 25.

                                                                                                        

                                                                                  Demeterné Dr. Venicz Anita

                                                                                                    jegyző