Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2016.(XII.21.) önkormányzati rendelete

a város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 22 - 2016. 12. 23

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


Hatályát veszti, a város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011. (X. 26.) önkormányzati rendelet


2. § (1) bekezdés d) pontja;

4. § (2), (4) bekezdése, (10) bekezdésének utolsó két mondata;

5. § (2) bekezdése utolsó mondata;

7. § (5) bekezdés utolsó mondata;

15. § (1) és (5) bekezdése;

18. § (2) – (3) bekezdése;

19. § (3) – (10) bekezdése;

6. melléklete.

2. §


Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.Czibere Béla                                                                        Dr. Gál György 

polgármester                                                                                 jegyző