Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2016.(XI.26.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2016. 11. 26 - 2016. 11. 26

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2016.(XI.26.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2016.11.26.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdés b) és j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Az R. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. november 27. napjával.