Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016 (IV.5.) önkormányzati rendelete

a községi kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről, valamint a község ünnepéről szóló 5/2003. (IV.28.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 05- 2016. 05. 08

                                                                                               

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2016. (IV.05.) önkormányzati rendelete

a községi kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről,

valamint a község ünnepéről szóló

5/2003. (IV.28.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról


Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének  32. cikke (1) bekezdése i.) pontjának felhatalmazása alapján Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 5/2003.(IV.28.) számon a községi kitüntető díjakról, azok adományozási rendjéről, valamint adományozásának időpontjáról, mint Sióagárd község ünnepéről alkotott önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbiakat rendeli el:


  1. §

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2003.(IV.28.) számon a községi kitüntető díjakról, azok adományozási rendjéről, valamint a község ünnepéről alkotott önkormányzati rendeletének –továbbiakban R – 1. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„1. § (1) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községhez kötődő személyiségek külön megbecsülésének kifejezésére

„Sióagárd Díszpolgára”

kitüntető címet alapít.”


  1. §


A R. 2. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) A díszpolgári cím odaítélhető annak, aki:

a) sióagárdi származású

b) maradandó értéket teremtő vagy általános közösségi elismerést kiváltó átfogó életműve vagy kimagasló munkája révén sióagárdi kötődéssel rendelkezik.”


  1. §


A R. 3. § (5) és (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

  1. „3. § (5) A beérkezett javaslatokat a képviselő-testület minden év április 30. napjáig a zárt ülés keretében véleményezi és rangsorolja.”
  2. „3. § (6) A képviselő-testület évente legfeljebb egy díszpolgári címet és kettő emlékérmet adományoz.”


  1. §


A R. 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.§ (2) Az adományozásról szóló bejegyzést az átadási ünnepség keretében a polgármester, a jegyző és a kitüntetett írja alá.


  1. §

A R. 5. §-ának (2) bekezdését hatályon kívül helyezi.


  1. §
  1. A R. kihirdetése napján reggel 8 órakor lép hatályba, rendelkezéseit kihirdetése napjától kell alkalmazni.
  2. A R. kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Gerő Attila                                                                                  Garai László

           polgármester                                                                                   jegyzőKihirdetési záradék:

A R. 2016.április 5-én kihirdetésre került.
     Balogh Györgyi

          aljegyző