Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlésének 4/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete

Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díj alapításáról és adományozásáról

Hatályos: 2016. 02. 29- 2016. 02. 29

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének


4/2016. (II.29.) önkormányzati Rendelete

 a

Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díj alapításáról és adományozásáról


A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


/1/ A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése  a megye érdekében – az alább felsorolt területeken – kiemelkedő munkát végző személyek elismerésekéntGyőr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díjat

alapít.


/2/  A díj következő tagozatokban adható ki:

 • kulturális-,
 • közoktatási-,
 • egészségügyi-,
 • közszolgálati-,
 • ifjúsági-,
 • szociális-,
 • védelmi és rendészeti-,
 • környezetvédelmi (természetvédelmi)-,
 • területfejlesztési-,
 • sport,
 • sajtó,
 • gazdasági,
 • nemzetiségi tagozat.2. §/1/ A díj


 • kulturális tagozatából: 3,
 • közoktatási tagozatából: 3,
 • egészségügyi tagozatából: 3,
 • szociális tagozatából: 3,
 • közszolgálati tagozatából: 2,
 • sport tagozatából: 2,
 • környezetvédelmi (természetvédelmi) tagozatából: 2,
 • védelmi és rendészeti tagozatából: 2,
 • gazdasági tagozatából: 2,
 • ifjúsági tagozatából: 1,
 • területfejlesztési tagozatából: 1,
 • sajtó tagozatából: 1 ,
 • nemzetiségi tagozatból 1 adományozható.


/2/ A díjakat a megyei közgyűlés tisztségviselői, - a megyei közgyűlés elnökének felkérése alapján -  megyei közgyűlési képviselő, valamint szintén felkérés alapján a megyei önkormányzat jegyzője adják át.


3. §


/1/ A díj adományozására írásban javaslatot tehetnek:

 • a megyei közgyűlés tagjai, továbbá
 • a megyei közgyűlés tagjának támogató nyilatkozatával:
 • a nem közgyűlési tag bizottsági tagok,
 • a megyében lévő intézmények vezetői,
 • a megyei érdekképviseleti szervek vezetői,
 • a megyei civil szervezetek képviseletét ellátó vezetők,
 • a megyei védelmi és rendészeti szervek vezetői,
 • a megye települési önkormányzatai vagy  a megyei települések polgármesterei
 • a megyében működő történelmi egyházak legmagasabb rangú megyei képviselői.


/2/ Egy megyei önkormányzati képviselő egy tagozaton belül egy javaslatot tehet és egy javaslatot támogathat.


/3/ A közgyűlés által alapított és adományozható díj tagozatainak odaítéléséről – átruházott hatáskörben -  a „Kitüntetési javaslatokat elbíráló és véleményező Ideiglenes Bizottság” dönt.4. §


/1/ A díj tagozataira a javaslatokat - a tárgyévben folyamatosan – a megyei önkormányzat honlapján elhelyezett javaslattételi űrlap kitöltésével lehet megtenni.


/2/ A javaslatokat a megyei közgyűlés elnökéhez kell megküldeni, melyeket a megyei önkormányzati hivatal tart nyilván.


/3/ Ha tárgyévben az egyes tagozatokban adományozható díjak már odaítélésre kerültek, ezen esetben díjra további jelölés nem történhet, melyet a megyei önkormányzat honlapján közzé kell tenni.


5. §


/1/ A díj kulturális, közoktatási, egészségügyi, közszolgálati, ifjúsági, szociális, védelmi és rendészeti, környezetvédelmi (természetvédelmi), területfejlesztési, sport, sajtó és nemzetiségi tagozatához emlékplakett, pénzjutalom és díszoklevél jár.


/2/ A gazdasági tagozat díjazottjai részére a díj alapítója emléktárgyat és díszoklevelet adományoz.
6. §


/1/ A Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díj kulturális, közoktatási, egészségügyi, közszolgálati, ifjúsági, szociális, védelmi és rendészeti, környezetvédelmi (természetvédelmi), területfejlesztési, sport, sajtó és nemzetiségi tagozatához járó emlékplakett leírása:

Az emlékplakett ezüstözött bronz ötvözetből készül.

Előlapján: Győr-Moson-Sopron Megye címere, körülötte: „Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díj” felirat.


Hátlapján: a tagozat megjelölése és a kitüntetés éve.


/2/ A Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díj gazdasági tagozatához járó emléktárgy felirata a következő:

„Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díj gazdasági tagozat”, valamint a kitüntetés éve.


7. §


/1/ A kitüntetettekről a megyei önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet.8. §Záró rendelkezések


/1/ A rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba.


/2/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az 5/2003.(IV.26.), az 5/2004.(IV.26.),9/2004.(VI.18.), a 8/2005.(V.12.), a 20/2006.(XII.22.), a 7/2007.(IV.20.), az  5/2008.(III.11.), a 25/2011. (XII.20.),  a 4/2013.(II.19.),  a 3/2014. (III.7.) önkormányzati  rendeletekkel módosított 2/2002. (III.1.) rendelet hatályát veszti.
                                                                                                                     
dr. Kovács Béla                                                                               Németh Zoltán

megyei c. főjegyző                                                                           a közgyűlés elnöke