Nyírtass község képviselő testületének 5/2016 (V.2.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról

Hatályos: 2016. 05. 02 - 2018. 04. 02

NYÍRTASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


5/2016. (V. 2.)


ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t ea szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakrólNyírtass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Nyírtass Önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatások


1.§


Az önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmény (Nyírtassi Egyesített Szociális Intézmény 4522 Nyírtass, Dózsa út 35. továbbiakban: Nyeszi) által biztosítja az alábbi szociális alapszolgáltatásokat:


a) az étkeztetés,

b) a házi segítségnyújtás,

c) a családsegítés,

d) a nappali ellátás.


  1. A szociális alapszolgáltatásokért fizetendő intézményi térítési díjak


2.§


(1) Az Időskorúak nappali ellátása intézményi térítési díja 298.- Ft+Áfa, összesen bruttó: 380.- Ft/nap.


(2) Az Időskorúak nappali ellátása szolgáltatás keretén belül az ellátottak gyógyászati kezelések igénybevételéhez történő eljutásra személyszállítási költséget állapít meg, melynek összege 39.- Ft+Áfa, összesen bruttó 50.- Ft/km


3.§


(1) A demens nappali ellátás intézményi térítési díja 730.- Ft+Áfa, összesen bruttó: 925.- Ft/nap.


(2) A demens nappali ellátás szolgáltatás keretén belül az ellátottak gyógyászati kezelések igénybevételéhez történő eljutásra személyszállítási költséget állapít meg, melynek összege 39.- Ft+Áfa, összesen bruttó 50.- Ft/km.


4.§


(1) Étkeztetés intézményi térítési díja 291.- Ft+Áfa, összesen bruttó: 370.- Ft/fő/adag


(2) Szociális étkeztetés személyi térítési díja az intézményvezető döntése alapján a következők szerint csökkenthető:


a) nyugdíjmunimum 150%-a alatti jövedelemmel rendelkezők esetében az (1) bekezdésben foglaltakhoz képest 32,5 %-al.

b) nyugdíjmunimum 150-300%-a alatti jövedelemmel rendelkezők esetében az (1) bekezdésben foglaltakhoz képest 19 %-al.

c) nyugdíjminimum 300%-a feletti jövedelemmel rendelkezők esetében a személyi térítési díj nem csökkenthető.


(3) A kiszállítás díja 63.- Ft+Áfa, összesen 80 Ft/nap/háztartás.


(4) Szociális étkeztetés személyi térítési díja az intézményvezető döntése alapján a következők szerint csökkenthető, amennyiben a szolgáltatást kiszállítással veszik igénybe:


a) nyugdíjmunimum 150%-a alatti jövedelemmel rendelkezők esetében 27 %-al.

b) nyugdíjmunimum 150-300%-a alatti jövedelemmel rendelkezők esetében 16 %-al.

c) nyugdíjminimum 300%-a feletti jövedelemmel rendelkezők esetében nem csökkenthető.


5.§


 A házi segítségnyújtás intézményi térítési díjait:


a) személyi gondozás esetén: 115.- Ft+Áfa, összesen 145.- Ft/óra,

b) szociális segítés esetén: 115.- Ft+Áfa, összesen 145.- Ft/óra,

c) szociális segítés+személyi gondozás esetén: 115.- Ft+Áfa, összesen 145.- Ft/óra,


összegben határozza meg.6.§


A fogyatékosok nappali ellátása intézményi térítési díja: 880.- Ft+Áfa, összesen 1115.- forint/nap.
3. Záró rendelkezések


7.§


(1) Ez a rendelet 2016. május 2. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a 8/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelet.

          Jenei Erzsébet                                                                                               Dr. Bíró Róbert

           polgármester                                                                                                       jegyzőZáradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem:


                                          

Nyírtass, 2016. május 2.

                                                                                                          Dr. Bíró Róbert

jegyző