Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és és működési szabályzatáról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2016. 02. 23 - 2016. 02. 23

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és és működési szabályzatáról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2016.02.23.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendeletének 5. melléklete e melléklet szerint módosul

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. február 24. napjával.