Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016 (IV.19.) önkormányzati rendelete

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

Hatályos: 2022. 10. 29

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016 (IV.19.) önkormányzati rendelete

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

2022.10.29.

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 4. pontjával, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésével kapott feladatkörében, illetve felhatalmazással a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Sülysáp Város közigazgatási területén biztosított egészségügyi alapellátásokra.

2. § (1) A háziorvosi körzeteket és a körzetekbe tartozó közterületek jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A házi gyermekorvosi körzeteket és a körzetekbe tartozó közterületek jegyzékét az 2. melléklet tartalmazza.

(3) A fogorvosi körzeteket és a körzetekbe tartozó közterületek jegyzékét az 3. melléklet tartalmazza.

(4) A védőnői körzeteket és a körzetekbe tartozó közterületek jegyzékét az 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás tekintetében Sülysáp Város teljes közigazgatási területe egy körzethez tartozik.

(6)1 Az iskola-egészségügyi ellátás a köznevelési intézmények egyes feladatellátási helyeinek címét figyelembe véve az (1)-(4) bekezdésben foglalt körzeti beosztás szerint történik, azzal a kivétellel, hogy a Sülysápi Móra Ferenc Általános Iskola székhelyintézményének alsó tagozatát a IV. védőnői körzet védőnője látja el.

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a háziorvosi körzetek kialakításáról szóló 28/2012. (I. 10.) önkormányzati rendelet.

1

A 2. § (6) bekezdése a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.