Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 6/2016. (IV.20.) önkormányzati Rendelete

Mártély Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi szabályairól szóló 1/2016 (II.15.) ÖR rendelet (továbbiakban: R.) 1. sz. módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 20- 2016. 04. 20

1. §

1.Mártély Község Önkormányzat Képviselőtestülete a R. 3. §-ának (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

1.Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

bevételi főösszegét 369 274 e Ft-ban

kiadási főösszegét  369 274 e Ft-ban

állapítja meg.                  

2. §

(1) A R. 4. §. 1-5.és 10. bekezdései és azonos számú mellékletei az alábbiak szerint változnak:

(1) bekezdésének 1. számú melléklete helyébe, e rendelet 1. számú –

(2) bekezdésének 2. számú melléklete helyébe, e rendelet2. számú –

(3) bekezdésének 3. számú melléklete helyébe, e rendelet3.számú –

(4) bekezdésének 4. számú melléklete helyébe, e rendelet 4. számú –

(5) bekezdésének 5. számú melléklete helyébe, e rendelet 5. számú –

(10) bekezdésének 10. számú melléklete helyébe, e rendelet 10. számú –

melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Borsos József                   Dr. Ambrus Norbert                  

 polgármester                        Jogi Iroda vezető


Záradék:

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Mártély, 2016. április 20.


Dr. Ambrus Norbert

Jogi Iroda vezető