Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2023. 11. 01

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

2023.11.01.

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét kikérve a következőket rendeli el:1

1. § Kistolmács község teljes közigazgatási területe a háziorvosi ellátás vonatkozásában a Letenye I. háziorvosi körzethez tartozik. A Letenye I. háziorvosi körzet székhelye: 8868 Letenye, Kárpáti u. 3.

2. § Kistolmács község teljes közigazgatási területe a házi gyermekorvosi ellátás vonatkozásában a letenyei házi gyermekorvosi körzethez tartozik. A letenyei házi gyermekorvosi körzet székhelye: 8868 Letenye, Kárpáti u. 3.

3. § Kistolmács község teljes közigazgatási területe a fogorvosi alapellátás vonatkozásában a Letenye I. fogorvosi körzethez tartozik. A Letenye I. fogorvosi körzet székhelye: 8868 Letenye, Kárpáti u. 3.

4. §2

5. § (1)3

(2) Az alapellátáshoz kapcsolódó fogászati ügyeleti ellátást Kistolmács Község Önkormányzata Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási megállapodás útján biztosítja. A fogorvosi ügyeleti ellátás székhelye (rendelő): 8800 Nagykanizsa, Szent Imre u. 1.

6. § Az iskola-egészségügyi ellátás Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kerül biztosításra. Az iskola-egészségügyi ellátás székhelye: 8868 Letenye, Bajcsy-Zs. u. 2.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 8/2002. (X. 29.) önkormányzati rendelete.

1

A bevezető a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. §-t a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 5. § (1) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdését a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja hatályon kívül helyezte.