Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 8/2016. (VI.22.) önkormányzati Rendelete

Mártély Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi szabályairól szóló 1/2016 (II.15.) ÖR rendelet (továbbiakban: R.) 2. sz. módosításáról

Hatályos: 2016. 06. 22- 2016. 06. 22

1. §

(1) Mártély Község Önkormányzat Képviselőtestülete a R. 3. §-ának (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

bevételi főösszegét 402 285 e Ft-ban

kiadási főösszegét 402 285 e Ft-ban

állapítja meg.                  

2. §

(1) A R. 4. §. 1-5. bekezdései és azonos számú mellékletei az alábbiak szerint változnak:

(1) bekezdésének 1. számú melléklete helyébe, e rendelet 1. számú –

(2) bekezdésének 2. számú melléklete helyébe, e rendelet 2. számú –

(3) bekezdésének 3. számú melléklete helyébe, e rendelet 3.számú –

(4) bekezdésének 4. számú melléklete helyébe, e rendelet 4. számú –

(5) bekezdésének 5. számú melléklete helyébe, e rendelet 5. számú –

melléklete lép.

(2) A R. 6-11. melléklete változatlan tartalommal van hatályban.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Mártély, 2016. június 22.


                                   Borsos József                                              Dr. Korsós Ágnes  s. k.

                                    polgármester                                                  címzetes főjegyző


Záradék: A költségvetési rendelet kihirdetése megtörtént.

Mártély, 2016. június 22.


Dr. Korsós Ágnes

címzetes főjegyző