Kötegyán község képviselő testületének 4/2016 (V.27.) önkormányzati rendelete

A 4/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 27 - 2016. 05. 28

Kötegyán Község Önkormányzata

 Képviselő-testületének


4/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról
Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:1.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint önállóan működő költségvetési szerve együttes 2015. évi költségvetésének teljesítését


522 272 ezer Ft költségvetési bevétellel

472 815 ezer Ft költségvetési kiadással

hagyja jóvá.


(2) A Képviselő-testület 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a rendelet 1-2. melléklete szerint hagyja jóvá.


(3) A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szervének kormányzati funkciók szerinti bevételeit és kiadásait a rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.


2.§  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát az egyszerűsített mérleg alapján 1.070.433 e. Ft összeggel a rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.


3.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi pénzmaradványát 49 457 e. Ft összeggel hagyja jóvá.


4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek létszámát 129 fővel fogadja el a rendelet 5. melléklete szerint.


5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 4. melléklete szerint, fogadja el.


6.§ A Képviselő-testület a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatásokkal való elszámolást a rendelet 6. melléklete alapján hagyja jóvá.


7.§  A Képviselő-testület a beruházások 2015. évi kiadásait a rendelet 7. melléklete alapján hagyja jóvá.8.§ A Képviselő-testület a tárgyi eszközök állományának 2015. évi alakulását a rendelet 8. melléklete alapján hagyja jóvá.9.§ (1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő nap hatályát veszti.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.13.) és az azt módosító 8/2015. (V.29.) a 9/2015. (IX.30.) és a 2/2016. (IV.28.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.


(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

                 Nemes János                                                               Szokai Dániel

                 polgármester                                                                     jegyző


Kihirdetési záradék:

Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 26-án alkotta meg a 4/2016. (V.27.) önkormányzati rendeletét, amely 2016. május 27. napján kihirdetésre került.                  

                                                                                                 Szokai Dániel

                                                                                                        jegyző