Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (III.28.) önkormányzati rendelete

a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 29 - 2017. 06. 30

5. §


A Rendelet 8/A. §-a kiegészül egy új (2/a) bekezdéssel az alábbiak szerint:


„(2/a) Ferencváros Önkormányzata által benyújtott várakozási hozzájárulási kérelem esetén a hozzájárulás kiadásának feltételei a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott igazolás, valamint a Polgármester által kiadott közfeladat ellátási igazolás az adott gépjárműre vonatkozóan.”

9.§.


A Rendelet kiegészül egy új 10/A.§-al az alábbiak szerint:


„10/A.§.


(1) A Budapest IX. kerületi várakozási övezetekre meghatározott maximális várakozási időtartam túllépése miatt kiszabott pótdíjat a Polgármester elengedheti, ha a kérelmező igazolja, hogy a maximális időtartam túllépésére a IX. kerületi várakozási övezetben működő országos gyógyító intézetben folyó gyógykezelése miatt került sor.


(2) A pótdíj elengedése iránti kérelmet a Parkolás-üzemeltetőhöz kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell:

a) az országos gyógyintézet (1) bekezdés szerinti igazolását,

b) a parkolás-üzemeltető társaság által kiállított fizetési felszólítást,

c) a kérelemben megjelölt időpontra vonatkozó parkolójegyet vagy a kérelmező nyilatkozatát a parkolási díj mobiltelefon által történt megfizetéséről.”