Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 10/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 16- 2017. 09. 16

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 10/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2017.09.16.

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

„1. §

Nagytevel Község önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 44. §-át hatályon kívül helyezi.”

2. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. szeptember 17. napjával.