Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete

a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Hatályos: 2023. 05. 01

Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete

a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

2023.05.01.

Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Földes Nagyközség Önkormányzatának közigazgatási területén történő házasságkötési eljárásokra terjed ki.

(2)1 Hivatali helyiség alatt az önkormányzati fenntartású, Karácsony Sándor tér 6. szám alatti épületben házasságkötés céljára kijelölt közösségi színtér helyiséget kell érteni.

2. Engedélyezés szabályai

2. § (1) A hivatali helyiségen kívül vagy hivatalos munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezése iránt kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell bejelenteni.

(2) Hivatali munkaidőn kívül a házasságkötés az alábbi időszakokban engedélyezhető:

a) hétfő-csütörtök 1630 és 1800 között,

b) péntek: 1330-1700 között,

c) szombat: 1000-1900 között.

3. Díjfizetés

3. § (1) Hivatali munkaidőn kívül megrendezett házasságkötésnek nincs többletszolgáltatás díja, az térítésmentes.

(2) Hivatali helyiségen kívül megrendezett házasságkötés többletszolgáltatási díja 15.000 Ft. A díj az áfát nem tartalmazza, azt a díjon felül kell megfizetni.

(3) Nem kell a 3. § (2) bekezdésében meghatározott díjat megfizetni, ha a házasságkötésre a házasuló egészségi állapota miatt csak annak tartózkodási helyén kerülhet sor.

(4) A többletszolgáltatási díjat legkésőbb az esemény hetének első munkanapjáig kell befizetni Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala házipénztárában.

(5) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt - választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett - bruttó 10.000 Ft díjazás illeti meg. Az anyakönyvvezető díjazásáról az Önkormányzat mindenkori költségvetéséből gondoskodik.

4. Záró rendelkezés

4. § (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete.

1

Az 1. § (2) bekezdése a Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.