Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 27/2017. (VI.24.) önkormányzati rendelete

a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 01- 2017. 07. 03

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


  1. §


A fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1)      A korlátozott várakozási övezetben díjmentesen várakozhat:


a)   az utasra várakozó, foglalt jelzésű taxi,

b) háziorvos gépkocsija foglalkozása gyakorlása idején az üzemeltető által kiállított engedély alapján,

c)   a mozgáskorlátozott személy,

d)  Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által üzemeltetett gépjármű,

e) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei által üzemeltetett gépjárművek közül intézményenként 1 darab gépjármű,

f)   a fizetőparkolókat üzemeltető szervezet által üzemeltetett gépjármű,

g)   a közérdekből történő veszély-, hibaelhárítást végző  jármű,

h)   a diplomáciai mentességet élvező személy ilyen hatósági jelzéssel ellátott gépjárműve és

i)    a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, világoszöld alapszínű különleges rendszámtáblával rendelkező környezetkímélő gépkocsi.”


                                                                        2. §


Ez a rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba.                       Szarvas Péter                                       Dr. Bacsa Vendel                                       polgármester                                                          jegyző