Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelete

a Szarvasi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről szóló 28/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01 - 2018. 01. 01

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelete

a Szarvasi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről szóló 28/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2018.01.01.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § . A Szarvasi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről szóló 28/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. § A Képviselő-testület a köztisztviselőknek a 2018. évre illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke:

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén alapilletményének 30%-a,

b) érettségi végzettségű köztisztviselő esetén alapilletményének 10%-a.”

2. § . Ez a rendelet 2018. január 1-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.