Somogyudvarhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017.(III.28.) önkormányzati rendelete

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló 5/2011.(VI. 2.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 29- 2017. 03. 29

Somogyudvarhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I törvény 96.§-ában kapott felhatalmazás alapján az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R) módosításáról az alábbiakat rendeli el:


1.§

A rendelet preambulumának szövegéből törlésre kerül a „…valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése…” szövegrész.


2.§

A R 1.§ szövegéből törlésre kerül az „… és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére …. szövegrész, illetve a (a továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény) szöveg a (a továbbiakban: anyakönyvi esemény) szövegre módosul.


3.§

A R. 2.§ (1) bekezdésében és 2.§ (6) bekezdésében a Körjegyzőség Hivatal szöveg Közös Önkormányzati Hivatal szövegre módosul.


4.§

A R 4.§ (3) bekezdésének szövegéből törlésre kerül a „… valamint bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók …” szövegrész.


5.§

A R 1. mellékletének I./1., I./2 és I/3. pontjának szövegéből törlésre kerül a „… bejegyzett élettársi kapcsolat …” szövegrész.


6.§

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyző gondoskodik.                                     Kiss Kornél                                                                Szarvas Zsolt

                                    polgármester                                                                     jegyző