Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelete

A Vásárhelyi Őszi Tárlat Város által alapított díjairól

Hatályos: 2017. 12. 20 - 2020. 09. 10

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vásárhelyi Őszi Tárlaton kiállító alkotók munkájának elismerésére az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított származékos jogalkotási hatáskörében eljárva, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9)-ében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. Az elismerések adományozásának közös szabályai

1. §

(1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vásárhelyi Őszi Tárlaton kiállító alkotók munkájának elismerése céljából a következő művészeti elismeréseket adományozza:


a) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város fődíja és a Tornyai-plakett,

b) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Életműdíja,

c) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla mesterdíj,

d) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós nívódíj,

e) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Fiatal Festők Nívódíja


(a továbbiakban együtt: elismerések).

(2) A Magyar Művészeti Akadémia és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által létrehozott Rudnay Gyula Művészeti Ösztöndíj elismerés fenntartásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése évente dönt.

2. §

(1) Az elismerések adományozására Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) jogosult a díjzsűri javaslata alapján. A díjzsűri művészi és szakmai szempontok figyelembevételével dönt az elismerés adományozásáról.

(2) Az elismerések olyan alkotóknak adományozhatóak, akiknek alkotását vagy alkotásait a válogató zsűri az adományozás évében a Vásárhelyi Őszi Tárlaton a kiállítandó művek közé választotta.

(3) Amennyiben e rendelet eltérően nem rendelkezik, az elismerésekre benyújtott pályázatnak minősül a Vásárhelyi Őszi Tárlat mindenkori beadási feltételeinek megfelelően benyújtott és a tárlaton kiállított pályamunka.

(4) A rendelet hatálya alá tartozó elismerések esetében a díjzsűri tagjai közé Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata egy tagot delegálhat.

(5) Az elismerések ünnepélyes átadására évente egy alkalommal, a Vásárhelyi Őszi Tárlat keretében kerül sor.

(6) Az elismerésekhez a Közgyűlés a város pecsétjével ellátott, polgármester és jegyző által aláírt díszoklevelet, valamint pénzjutalmat adományoz.

(7) Az elismerések adományozásával kapcsolatos költségek Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelik.

(8) Az elismeréssel járó pénzjutalom az általános szabályok szerint adóköteles.

(9) Az elismerések visszavonásáról a Közgyűlés jogosult dönteni, amennyiben a díjazott bűncselekményt követ el, vagy olyan magatartást tanúsít, amely miatt az elismerésre más okból kifolyólag méltatlanná válik. Az elismerés visszavonása a pénzjutalmat nem érinti.

2. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város fődíja és a Tornyai-plakett

3. §

(1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város fődíja és a Tornyai-plakett (a továbbiakban: Tornyai-plakett) olyan alkotónak adományozható, aki a Vásárhelyi Őszi Tárlat keretében több alkalommal, magas színvonalon állított ki, valamint az elismerés adományozásának évében kiemelkedően színvonalas pályamunkát nyújtott be a tárlatra.

(2) A Tornyai-plakett azonos alkotónak egynél több alkalommal nem adományozható.

(3) A Tornyai-plakett posztumusz is adományozható, amennyiben az alkotó művei posztumusz kiállításra kerültek az adományozás évében a Vásárhelyi Őszi Tárlaton.

(4) A Tornyai-plakettel járó pénzjutalom nettó összege a mindenkori garantált bérminimum bruttó összegének nyolcszorosa százezer forintra felfelé kerekítve.

(5) Az az alkotó, aki Tornyai-plakett elismerésben részesült jogosult az elismerés adományozását követő évben a Vásárhelyi Őszi Tárlat válogató és díjzsűrijében tagként részt venni, és a  Tornyai János Múzeumban kamarakiállítást rendez.

3. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Életműdíja

4. §

(1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Életműdíja (a továbbiakban: Életműdíj) olyan alkotónak adományozható, aki korábban Tornyai-plakett elismerésben részesült, szakmai-művészeti szempontból jelentős életművel rendelkezik, a Vásárhelyi Őszi Tárlat keretében rendszeresen kiállít, valamint az elismerés adományozásának évében kiemelkedően színvonalas pályamunkát nyújtott be a tárlatra.

(2) Az Életműdíjjal járó pénzjutalom nettó összege a mindenkori garantált bérminimum bruttó összegének hatszorosa százezer forintra felfelé kerekítve.

4. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla mesterdíj

5. §

(1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Endre Béla mesterdíja (a továbbiakban: Endre Béla mesterdíj) olyan alkotónak adományozható, aki szakmai-művészeti szempontból jelentős életművel rendelkezik, valamint a Vásárhelyi Őszi Tárlaton az elismerés adományozásának évében kiemelkedően színvonalas pályamunkát nyújtott be a tárlatra.

(2) Az Endre Béla mesterdíjjal járó pénzjutalom nettó összege a mindenkori garantált bérminimum bruttó összegének háromszorosa százezer forintra felfelé kerekítve.

5. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós nívódíj

6. §

(1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Galyasi Miklós nívódíja (a továbbiakban: Galyasi Miklós nívódíj) olyan fiatal alkotónak adományozható, aki a Vásárhelyi Őszi Tárlaton az elismerés adományozásának évében kiemelkedően színvonalas pályamunkát nyújtott be a tárlatra.

(2) A Galyasi Miklós nívódíjjal járó pénzjutalom nettó összege a mindenkori garantált bérminimum bruttó összegének háromszorosa százezer forintra felfelé kerekítve.

6. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Fiatal Festők Nívódíja

7.§

(1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Fiatal Festők Nívódíja (a továbbiakban: Fiatal Festők Nívódíja) olyan alkotónak adományozható, aki valamely felsőoktatási intézmény festő szakának végzős hallgatója, valamint a Vásárhelyi Őszi Tárlaton az elismerés adományozásának évében kiemelkedően színvonalas pályamunkát nyújtott be a tárlatra.

(2) A Fiatal Festők Nívódíjával járó pénzjutalom nettó összege a mindenkori garantált bérminimum bruttó összegének kétszerese százezer forintra felfelé kerekítve.

7. Záró rendelkezések

8.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Fiatal Festők Nívódíjának alapításáról szóló 40/2011. (06.07.) önkormányzati rendelet.


                      Hegedűs Zoltán s.k.                                                     Dr. Korsós Ágnes s.k.

                         alpolgármester                                                             címzetes főjegyző

                  polgármesteri jogkörben