Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 31

Rétközberencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:


1. §


(1) Rétközberencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat

költségvetési bevételi főösszegét 236 755 124 forintban

költségvetési kiadási főösszegét 236 090 593 forintban

költségvetési pénzmaradványát 18 998 323 forintban állapítja meg, melyből 18 998 323 forint működési célú.


2. §


Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.


3. §


A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 2,3,4,8 mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.


4. §


Az önkormányzat a könyvviteli mérlegét az 5. melléklet szerint állapítja meg.


5. §


Az önkormányzat vagyonát a 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.


6. §


Az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását a 7. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


7. §


Ez a rendelet 2017, május 31. napján 14 óra 50 perckor lép hatályba.