Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(III.23.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 23 - 2017. 03. 23

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(III.23.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2017.03.23.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 75. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (II. 22.) önkormányzat rendelete 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület egy fő főállású alpolgármestert és egy fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.”

2. § Ez a rendelet 2017. március 23-án 16 órakor lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. március 24. napjával.