Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018.(IV.20.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 21 - 2018. 04. 21

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018.(IV.20.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2018.04.21.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (II. 22.) önkormányzat rendelet 30. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:)

„b) Gyermekjóléti és Közművelődési Bizottság (7 fő, ebből 2 fő külső tag)”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. április 22. napjával.