Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 01- 2019. 07. 01

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 9. pontja, 42. § 1. pontja és 107. §-a alapján, figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 6. és 11. pontjára, 5. § (2) b) pontjára, 13. § (1) bekezdésére és 18. § (1) bekezdésére a következőket rendeli el:


1. § Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 4-5. pontjai helyébe a következők rendelkezések lépnek:


4. Műfüves sportpálya

  • hétköznap 14.00-18.00

5 000 Ft/óra

  • hétköznap 18.00-22.00

5 500 Ft/óra

  • hétvégén 10.00-16.00

5 000 Ft/óra

  • hétvégén 16.00-22.00

5 500 Ft/óra

  • világítás

1 000 Ft/óra

5. Tornacsarnok

  • csapatjáték

4 000 Ft/óra

(előre fizetés esetén 20 % kedvezmény)

  • teniszezők részére

1 000 Ft/óra


2. § Ez a rendelet 2019. július 1. napján lép hatályba, majd a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.Sülysáp, 2018. november 21.

                           Horinka László                                                 dr. Tóth Krisztina

                             polgármester                                                            jegyző