Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2018 (I.31.) önkormányzati rendelete

2/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 01- 2018. 02. 01

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének

2/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelete


az egyes szociális ellátásokról szóló

4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének a) és g) pontjában, és a 134/E. §-ban kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének egyetértésével az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:


1. § Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 17. § (5) bekezdése helyébe a következő (5) bekezdés lép:


(5) Az eseti támogatás egy alkalommal folyósított összege nem lehet kevesebb 2. 000.-Ft-nál, és nem lehet több 5. 000.- Ft – nál, fűtési idényben tüzelő támogatás esetében 15. 000.- Ft-nál.


2. §  A rendelet


a) 10. § (12) bekezdésében a „21 napon belül” szövegrész helyébe a „30 napon belül” szöveg,

b) 12. § (7)  bekezdésében a „21 napon belül” szövegrész helyébe a „30 napon belül” szöveg,

c) 13. § (6)  bekezdésében a „21 napon belül” szövegrész helyébe a „30 napon belül” szöveg,

d) 14. § (2) bekezdésében a „21 napon belül” szövegrész helyébe a „30 napon belül” szöveg,

e) 15. § (6) bekezdésében a „21 napon belül” szövegrész helyébe a „30 napon belül” szöveg,

f) 16. § (5) bekezdésében a „21 napon belül” szövegrész helyébe a „30 napon belül” szöveg,

g) 17. § (8) bekezdésében a „21 napon belül” szövegrész helyébe a „30 napon belül” szöveg,

h) 18. § (7) bekezdésében a „21 napon belül” szövegrész helyébe a „30 napon belül” szöveg lép.


3. §  A rendelet 11. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép4.§ Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba rendelkezéseit a 2018. február 01. napját követően benyújtott kérelmek alapján induló ügyekre kell alkalmazni.Sárbogárd, 2018. január 19.


           

dr. Sükösd Tamás
    polgármester

Demeterné dr. Venicz Anita
 jegyzőKihirdetve: 2018. január 31.


Demeterné dr. Venicz Anita
 jegyzőMellékletek