Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 20- 2018. 12. 20

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2018.12.20.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottságának egyetértésével – a következőket rendeli el:

1. § A Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § A Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2018. december 20-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet