Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(IV.25.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi zárszámadásról

Hatályos: 2018. 04. 26- 2018. 05. 03

Mencshely Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

76 449 015 Ft

Költségvetési bevétellel35 249 902 Ft

Költségvetési kiadással


 41 199 113 Ft

költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri (közös[1])  hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1,….6.n. és a 7.1., …………. 7.n. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a  8.1…… 8.n. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.5. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a kihirdetését követő 8. napon hatályát veszíti


                                                                                                     

   Rauch Csaba sk.                                                             Szinesi Erna Eszter.

       polgármester                                                                           aljegyző


Kihirdetési záradék


Jelen rendelet Mencshely községben 2018. május 25. napján kihirdetésre került.Szinesi Erna Eszter

                aljegyző

[1]

Csak akkor kell erről rendelkezni, ha közös önkormányzati hivatal működik!