Nagycserkesz Község Önkormányzata 10/2019 (X.28.)önkormányzati rendeletének indokolása

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Hatályos: 2019. 10. 28
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL
Végső előterjesztői indokolás
Nagycserkesz Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2019.(X.28.)
Önkormányzati rendelet
Indoklása
1. Általános indoklás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.) több ponton módosította a képviselő-testületek szervezeti és működési szabályzatainak tartalmára vonatkozó eddigi előírásokat.
A Mötv. 43. § (3) bekezdése előírja a képviselő-testületek részére, hogy az alakuló vagy azt követő ülésen a törvény előírásainak megfelelően meg kell alkotniuk, vagy felül kell vizsgálniuk a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletüket, mely az eddig hatályban lévő rendeletek tartalmától függően rendeletalkotási kötelezettséget von maga után.
(A szervezeti és működési szabályzatot a képviselő-testület eredeti jogalkotói hatáskörében alkotja meg.)
A szervezeti és működési szabályzatok szabályozási tárgykörére vonatkozóan az Mötv. 53. § (1) bekezdése ad iránymutatást, de ezen rendelkezésekhez kapcsolódó szabályozási területeket az Mötv más rendelkezései is tartalmaznak.
A Mötv. 43. § (3) bekezdése előírja a képviselő-testületek részére, hogy az alakuló vagy azt követő ülésen a törvény előírásainak megfelelően meg kell alkotniuk, vagy felül kell vizsgálniuk a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletüket, mely az eddig hatályban lévő rendeletek tartalmától függően rendeletalkotási kötelezettséget von maga után.
A változás nagy tömege miatt célszerű új rendelet megalkotása.
1. Részletes Indoklás
1. §-4. §-hoz
Tartalmazzák az önkormányzat hivatalos elnevezését és székhelyét, szervei és bélyegzői felsorolását.
5. §-hoz
Az önkormányzat által működtetett médiaszolgáltatást határozza meg.
6. §-hoz-7. §-hoz
Az önkormányzat feladatai és azok ellátásában résztvevők, átruházott hatásköröket határozzák meg.
8. §-hoz-12. §-hoz
A Képviselő-testület összehívására és vezetésére vonatkozó szabályokat tartalmazzák.
13. §-hoz-19. §-hoz
A tanácskozás rendjére vonatkozó előírásokat határozzák meg.
20. §-hoz
A név szerinti szavazás módját határozza meg.
21. §-hoz
A titkos szavazás lebonyolításának szabályait tartalmazza.
22. §-hoz
A tanácskozás rendjének fenntartására vonatkozó szabályokat határozza meg.
23. §-hoz
A Személyes érintettség bejelentésének szabályait tartalmazza.
24. §-hoz
Az Összeférhetetlenségi és méltánytalansági eljárás szabályait tartalmazza.
25. §-hoz
A Nyilvánosság biztosításának szabályait tartalmazza.
26. §-hoz
A Döntéshozatali eljárás szabályait tartalmazza.
27. §-hoz-28. §-hoz
A rendeletalkotás szabályait tartalmazza.
29. §-hoz-30. §-hoz
A határozathozatal szabályait tartalmazza.
31. §-hoz-32. §-hoz
A jegyzőkönyv készítésére vonatkozó előírásokat szabályozzák.
33. §-hoz
A közmeghallgatás és a lakossági fórum összehívásának előírásait tartalmazza.
34. §-hoz-35. §-hoz
A polgármester jogállását és feladatait tartalmazza.
36. §-hoz-39. §-hoz
A bizottságok működésének feltételeit határozzák meg.
40. §-hoz
A Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében tartalmaz szabályokat.
41. §-hoz-42. §-hoz
A jegyző tekintetében tartalmaz szabályokat.
43. §-hoz
A társulások felsorolását tartalmazza.
44. §-hoz
A képviselők természetbeni juttatásainak szabályait tartalmazza.
45. §-hoz
A képviselőkre vonatkozó szabályokat határozza meg.
46. §-hoz-47. §-hoz
A Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeit és a velük való együttműködést határozza meg.
48. §-hoz
A záró rendelkezéseket tartalmazza.
1. számú melléklet az önkormányzat jelképeit és leírásait tartalmazza.
2. számú melléklet a kötelező és önként vállalt feladatokat tartalmazzák.
3. számú melléklet a képviselő-testület állandó bizottságai és a polgármester által ellátandó feladatok és a gyakorolt hatáskörök részletes jegyzékét tartalmazza.
4. számú melléklet a polgármesterre átruházott feladat-és hatásköröket tartalmazza.
5. számú melléklet a jegyzőre átruházott feladat- és hatásköröket szabályozza.
1. számú függelék Nagycserkesz Község Önkormányzata Tanyagondnoki Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata.
2. számú függelék Nagycserkesz Község Önkormányzata Szociális Étkeztetés Szervezeti és Működési Szabályzata.