Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelete

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Hatályos: 2020. 01. 01- 2019. 12. 31

Vezseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Ör) módosítására a következőket rendeli  el:


1.§ Az Ör.  12.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 12.§  (1)  Képviselő- testület az önkormányzat működésével, valamint az önkormányzati és államigazgatási ügyek döntésre történő előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátását a Tiszajenő Község Önkormányzatával és Vezseny Község Önkormányzatával közösen létrehozott Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal útján biztosítja.”


2.§. Hatályát veszti az Ör. 57.§ és 58.§-a.


3.§. Ez a rendelet 2020. január 1-én  lép hatályba és január 2-án hatályát veszti.                     Szabó Ferenc                                                               Balláné Berecz Enikő
                      polgarmester                                                                         aljegyző