Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2019. (II.21.) önkormányzati rendelete

a lakásbérlemények lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló 9/1995.(III.27.) Ör. sz. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 01- 2019. 03. 01

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2019. (II.21.) önkormányzati rendelete

a lakásbérlemények lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló 9/1995.(III.27.) Ör. sz. rendelet módosításáról1

2019.03.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában megbatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakásbérlemények lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló 9/1995.(111.27.) Őr. sz. rendeletének (továbbiakban: Rendelet) melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

2. § Hatályát veszti a Rendelet 4. § (2) bekezdése.

3. § Jelen rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. március 2. napjával.