Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019.(VI.21.) önkormányzati rendelete

a Szarvasi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről szóló 28/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 22 - 2019. 06. 23

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019.(VI.21.) önkormányzati rendelete

a Szarvasi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről szóló 28/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2019.06.22.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Szarvasi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről szóló 28/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet a következő 3/B. §-sal egészül ki:

„3/B. § A Képviselő-testület a Szarvasi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napját, július 1-jét munkaszüneti nappá nyilvánítja.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. június 23. napjával.