Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019. (VII.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 18/2013. (VII. 10.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 13- 2019. 07. 13

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019. (VII.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 18/2013. (VII. 10.) rendelet módosításáról1

2019.07.13.

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ör. 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

(4) A Deszk Községért kitüntetés posztumusz odaítélése esetén a (2)-(3) bekezdésben meghatározottak szerinti pénzjutalom, illetve kitűző adományozására nem kerül sor.

2. § Hatályát veszti a rendelet 14. § (2) bekezdése, helyébe a következő rendelkezés lép.

(2) A díjjal díszoklevél, valamint 19 mm befoglaló méretű, kék alapon, arany színnel szegélyezett és Deszk község címerét aranyszínnel ábrázoló kitűző jár.

3. § Hatályát veszti a rendelet 15. § (2) bekezdése, helyébe a következő rendelkezés lép.

(2) A díjjal díszoklevél, valamint 19 mm befoglaló méretű, kék alapon, arany színnel szegélyezett és Deszk község címerét aranyszínnel ábrázoló kitűző jár.

4. § Hatályát veszti a rendelet 16. § (2) bekezdése, helyébe a következő rendelkezés lép.

(2) Az oklevéllel egy 19 mm befoglaló méretű, kék alapon, arany színnel szegélyezett és Deszk község címerét aranyszínnel ábrázoló kitűző jár.

5. § Hatályát veszti a rendelet 18. § (2) bekezdése, helyébe a következő rendelkezés lép.

(2) A díjjal Deszk község címerét ábrázoló, 19 mm befoglaló méretű kék alapon, arany színnel szegélyezett és Deszk Község címerét ábrázoló kitűző, valamint egyedi, zöld színű, 33 cm átmérőjű, mázas, égetett kerámia dísztányér jár, melyen a Vállalkozói Díj megnevezés, a díjazott neve, továbbá az odaítélés éve kerül feltüntetésre.

6. § Hatályát veszti a rendelet 19. § (2) bekezdése, helyébe a következő rendelkezés lép.

(2) A díjjal díszoklevél, valamint 19 mm befoglaló méretű, kék alapon, arany színnel szegélyezett és Deszk község címerét aranyszínnel ábrázoló kitűző jár.

7. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Király László s.k. polgármester

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita s.k. jegyző

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. július 14. napjával.