Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2019.(XI.12.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 12 - 2019. 11. 12

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2019.(XI.12.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2019.11.12.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdésében és az 57. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (II. 22.) önkormányzat rendelete (a továbbiakban: R.) 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:

1. Gazdasági és Pénzügyi Bizottság (6 fő, ebből 1 fő külső tag),

2. Gyermekjóléti és Közművelődési Bizottság (7 fő, ebből 3 fő külső tag),

3. Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság (7 fő, ebből 2 fő külső tag),

4. Ifjúsági és Sportbizottság (7 fő, ebből 3 fő külső tag),

5. Szociális, Családügyi, Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottság (7 fő, ebből 3 fő külső tag).”

2. § Az R. 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület egy fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.”

3. § Ez a rendelet 2019. november 12-én 16 óra 56 perckor lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. november 13. napjával.