Bakonyszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (I.24.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 14/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Hatályos: 2019. 01. 25- 2019. 01. 25

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. § (1) bekezdés, felhatalmazása alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában kapott feladatkörben a következőket rendeli el:

1. §


A rendelet 10.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

“Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke: az adóalap 1,6 %-a.”


2. §


Ez a rendelet 2019. január 25. napján lép hatályba és hatályba lépést követő napon hatályát veszti, azonban rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.