Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2019. (X.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2022. 04. 27

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2019. (X.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

2022.04.27.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §1 (1) A képviselő havonta tiszteletdíjra jogosult, mely alapdíjból és pótdíjból áll.

(2) A képviselő alapdíja a polgármester - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 71. § (4) bekezdése szerinti - havi illetményének 11%-a.

(3) A Képviselő-testület bizottsága elnökének pótdíja az alapdíj 40%-a.

(4) A Képviselő-testület bizottsága tagjának pótdíja az alapdíj 20%-a.

(5) A tanácsnok pótdíja az alapdíj 40%-a.

(6) Több, a (3)–(5) bekezdésben meghatározott tisztség betöltetése esetén a képviselő a magasabb pótdíjra jogosult.

2. § A tiszteletdíj számfejtéséről és kifizetéséről a Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles gondoskodni.

3. § (1)2 A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)3

1

Az 1. § a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdése a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdését a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.