Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelete

a Szarvasi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről szóló 28/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01 - 2020. 01. 02

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelete

a Szarvasi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről szóló 28/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2020.01.01.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Szarvasi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről szóló 28/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3/A. § A Képviselő-testület a köztisztviselőknek a 2020. évre illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke:

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén alapilletményének 30%-a,

b) érettségi végzettségű köztisztviselő esetén alapilletményének 10%-a.”

2. § Ez a rendelet 2020. január 1-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. január 2. napjával.