Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2019.(XII.21.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 21 - 2019. 12. 21

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2019.(XII.21.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2019.12.21.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 53. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a Melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. december 22. napjával.