Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 29- 2019. 11. 29

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény  8. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.1. § Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) bevezető rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény  8. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.”


2.§ A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8.§ (3) Hivatalos ünnepnapokon és Advent első vasárnapját megelőző szombat és a következő év január hónap első vasárnapja között a díjbeszedés szünetel.”


3. § Záró és átmeneti rendelkezések

  1. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  2. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
  3. Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

                                     Nagy Bálint                                       Dr. Gábor Hajnalka

                                     polgármester                                                  jegyző


1. számú melléklet


A fizető parkolást szabályozó önkormányzati rendelet szerinti alkalmazandó

díjak mértéke


1.) DÍJSZABÁLYOK


1. Hivatalos ünnepnapokon, illetve Advent második szombatja és december 31. között a díjbeszedés szünetel.


2. A parkolási díjak szempontjából a közúti járműveket az alábbi két díjosztály egyikébe kell sorolni:

A) díjosztály

Az 5,50 m-nél nem hosszabb gépjárművek és rendszámos motorkerékpárok.

(Személygépkocsik, vegyes használatú járművek és kisteherautók, lakóautók, stb.)

B) díjosztály

Egyéb 5,50 m-nél hosszabb vagy 3500 kg tömeget meghaladó járművek

(Autóbuszok, teherautók, járműszerelvények, stb.).


2.) ALAPDÍJ ÓRÁNKÉNT


a.) Közterületi várakozóhelyeken:

Idegenforgalmi szezonban: május 15 - szeptember 15. között:


            Díjövezet                        Díjosztály A.)                        Díjosztály B.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiemelt díjövezet                          280,- Ft / óra A.) díjosztály háromszorosa

                                                                                            840,- Ft / óra

Az I. díjövezetben                         240,- Ft / óra A.) díjosztály háromszorosa

                                                                                            720,- Ft / óra

A II. díjövezetben                          200,- Ft / óra A.) díjosztály háromszorosa

                                                                                            600,- Ft / óra

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Napijegy:

csak Balaton-parton          az adott díjövezeti díj ötszöröse              napijegy háromszorosa


A Keszthely Kártyával rendelkező vendégek a Balaton-parti parkolókban a napijegy árából 50% kedvezményben részesülnek.


Szezonon kívül: szeptember 16-tól május 14-ig:


            Díjövezet                        Díjosztály A.)                        Díjosztály B.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiemelt díjövezet                          200,- Ft / óra A.) díjosztály háromszorosa

                                                                                            600,- Ft / óra

Az I. díjövezetben                         160,- Ft / óra A.) díjosztály háromszorosa

                                                                                            480,- Ft / óra

A II. díjövezetben                          100,- Ft / óra A.) díjosztály háromszorosa

                                                                                            300,- Ft / óra

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Mobiltelefonos díjfizetés esetén a díjak az automatánál történő díjakkal megegyeznek.
aa.) Belvárosi „kék” kiemelt övezet:

június 15. – augusztus 25. között:


               Időszak                        Díjosztály A.)                        Díjosztály B.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Minden órában                         280,- Ft / óra       A.) díjosztály háromszorosa: 840,- Ft / óra


augusztus 26-tól június 14-ig:


               Időszak                        Díjosztály A.)                        Díjosztály B.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az 1. megkezdett órában                20,- Ft / óra       A.) díjosztály háromszorosa: 60,- Ft / óra

Minden további órában                200,- Ft / óra       A.) díjosztály háromszorosa: 600,- Ft / óra


b.) P1 Centrumparkoló területén:

Idegenforgalmi szezonban: május 15. - szeptember 15. között:                 150,-Ft/óra

Szezonon kívül: szeptember 16-tól május 14-ig:                                         100,-Ft/óra

Napijegy:                                                                                                     díj négyszerese

Az első megkezdett órában, továbbá heti piacnapokon (szerda és szombat) a piac működési ideje alatt – 7-13 óráig – a parkolás díjmentes.

A várakozási díjat a díjmentes első órát követően minden megkezdett fél órára (30 perc) meg kell fizetni.


c.) P2 Kastély és P3 Vásár téri tömbparkoló esetén:

                                                    Díjosztály A.)                        Díjosztály B.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Idegenforgalmi szezonban: május 15. - szeptember 15. között:

80,- Ft / óra                          A.) díjosztály háromszorosa

                                                                                            240,- Ft / óra

Szezonon kívül: szeptember 16-tól május 14-ig:

50,- Ft / óra                        A.) díjosztály háromszorosa

                                                                                            150,- Ft / óra

Napijegy                                 az adott díjövezeti díj          napijegy háromszorosa

ötszöröse  

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Mobiltelefonos díjfizetés esetén a díjtételek a jegykiadó automatánál fizetendő díjakkal megegyeznek.


3.) PÓTDÍJAK


a.) Tömbparkolón kívüli várakozóhelyeken:

Az 1988. évi I. törvény alapján, a tény megállapításának időpontjától számított:


Övezet

SZEZONBAN: május 15-szeptember 15 között


SZEZONON KÍVÜL: szeptember 16- május 14 között

Díjosztály A.)

Díjosztály B.)

Díjosztály A.)

Díjosztály B.)

a.) 15 napon belüli fizetés esetén

Kiemelt

3.360,- Ft

10.080,- Ft

2.000,- Ft

6.000,- Ft

I díjövezet

2.880,- Ft

8.640,- Ft

1.600,- Ft

4.800,- Ft

II. díjövezet

2400,- Ft

7.200,- Ft

1.000,- Ft

3.000,- Ft

b.) 15 napon túli fizetés esetén

Kiemelt

11.200,- Ft

33.600,- Ft

8.000,- Ft

24.000,- Ft

I díjövezet

9.600,- Ft

28.800,- Ft

6.400,- Ft

19.200,- Ft

II. díjövezet

8.000,- Ft

24.000,- Ft

4.000,- Ft

12.000,- Ft

A pótdíjon felül az övezetre vonatkozó egy órai várakozási díjat is meg kell fizetni.

ÁFA-t csak a várakozási díj tartalmaz.

b.) P1 Centrumparkoló területén:

Az 1988. évi I. törvény alapján, a tény megállapításának időpontjától számított:


SZEZONBAN: május 15-szeptember 15 között


SZEZONON KÍVÜL: szeptember 16- május 14 között

15 napon belüli fizetés esetén

2.880,- Ft

2.000,- Ft

15 napon túli fizetés esetén

9.600,- Ft

8.000,- Ft

Elveszett parkolójegy pótdíja

2.880,- Ft

2.000,- Ft

A pótdíjon felül a parkoló területére vonatkozó egy órai várakozási díjat is meg kell fizetni.

ÁFA-t csak a várakozási díj tartalmaz.


c.) P2 Kastély és P3 Vásár téri tömbparkoló területén

Az 1988. évi I. törvény alapján, a tény megállapításának időpontjától számított:SZEZONBAN: május 15-szeptember 15 között


SZEZONON KÍVÜL: szeptember 16- május 14 között

Díjosztály A.)

Díjosztály B.)

Díjosztály A.)

Díjosztály B.)

a.) 15 napon belüli fizetés esetén

960,- Ft

2880,- Ft

500,- Ft

1500,- Ft

b.) 15 napon túli fizetés esetén

3200,- Ft

9600,- Ft

2.000,- Ft

6000,- Ft

A pótdíjon felül a parkoló területére vonatkozó egy órai várakozási díjat is meg kell fizetni.

ÁFA-t csak a várakozási díj tartalmaz.


4.) HAVI BÉRLETÁRAK

Ft/hó


Bérlet csak az „A” díjosztályba tartozó járművekre váltható


övezet

teljes árú

keszthelyi kedvezményes


lakossági

közületi

lakossági

közületi

keszthelyi ideiglenes

lakossági

kiemelt (lila)

övezet

9.450

21.000

5.670

8.400

2.835

I. (piros) övezet

6.300

15.750

3.780

6.300

1.890

II. (sárga) övezet

5.250

10.500

3.150

4.200

-

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

A bérlet térítési díja: 600,- Ft/frsz

időjelző kartonóra térítési díja: 600,- Ft/dbHeti bérletár:                               LAKOSSÁGI                           KÖZÜLETI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiemelt díjövezetre                                                                                          

       I. díjövezetre                        5.000,- Ft / hét                       8.000,- Ft / hét

      II. díjövezetre                        4.000,- Ft / hét                       6.000,- Ft / hét

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

A heti bérlet ár tartalmazza az első bérlet térítési díját.


5.) A KIZÁRÓLAGOS HASZNÁLATI JOGOK ÉVES DÍJAI


                                                     LAKOSSÁGI                           KÖZÜLETI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiemelt díjövezetre                  157.500,- Ft / év                     315.000,- Ft / év

       I. díjövezetre                       98.700,- Ft / év                     197.400,- Ft / év

      II. díjövezetre                       73.500,- Ft / év                     147.000,- Ft / év

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az árak az áfát tartalmazzák, a parkolásgátló kihelyezésének költségei nélkül.6.) ÉVES BÉRLETÁRAK

Ft/év


Bérlet csak az „A” díjosztályba tartozó járművekre váltható

övezet

teljes árú

keszthelyi kedvezményes


lakossági

közületi

lakossági

közületi

munkahelyi

lakossági-vállalkozói kombinált

kiemelt (lila) övezet

113.400

252.000

-

90.720

-

24.800

I.(piros) övezet

75.600

189.000

45.360

68.040

56.700

16.500

II.(sárga) övezet

63.000

126.000

6.200

24.800

12.400

-


Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

A bérlet térítési díja: 600,- Ft/frsz

időjelző kartonóra térítési díja: 600,- Ft/db

Georgikon utcai üzletek bérlet térítési díja: 1.300,- Ft/frsz