Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2019. (I.29.) önkormányzati rendelete

a kutyafuttató területek kijelöléséről szóló 11/2016. (III.10.) önkormányzati rendeletmódosításáról

Hatályos: 2019. 01. 30- 2019. 01. 30

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2019. (I.29.) önkormányzati rendelete

a kutyafuttató területek kijelöléséről szóló 11/2016. (III.10.) önkormányzati rendeletmódosításáról1

2019.01.30.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a kutyafuttató területek kijelöléséről szóló 11/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 6. pontja és a 6. ábra.

2. § Ez a rendelet 2019. január 30-án lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. január 31. napjával.