Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 8/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete

a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 01- 2019. 06. 13

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


A fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


                                                                        2. §


Ez a rendelet 2019. június 1. napján lép hatályba.
                       Szarvas Péter                                       Dr. Bacsa Vendel                                 polgármester                                                          jegyző
Mellékletek