Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (XI.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

Hatályos: 2019. 11. 14 - 2022. 02. 16

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (XI.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

2019.11.14.

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1/A. § Acsalag község helyi önkormányzati képviselőit e tevékenységük elismeréseként tiszteletdíj illeti meg.

1/B. § A rendelet hatálya kiterjed a polgármester és alpolgármester kivételével a helyi önkormányzati képviselőre.

1/C. § A képviselői tiszteletdíj mértéke havi bruttó 10.000.-Ft.

1/D. § A képviselőnek, a képviselői tevékenységgel összefüggő, általa előlegezett útiköltségét (továbbiakban: költségtérítés) a polgármester engedélyezése után ki kell fizetni.

1/E. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. október 14-től kell alkalmazni.